CJENOVNIK

20 KM / 365 dana u godini

STANDARD PAKET

 

  • 30 minuta BESPLATNE vožnje svaki dan
  • poslije besplatnih 30 minuta, za svaki pojedinačni najam bicikla do 60 minuta obračunava se naknada u iznosu 1,50 KM/h
  • Za istovremeni najam dva bicikla, besplatne minute se primjenjuju samo na jedan bicikl, dok se za drugi iznajmljeni bicikl odmah obračunava naknada 1,50 KM/h.

30min /0KM

60min /1,50KM

NEXTBIKE OPCIJA

 

Tarifu možete uključiti na svom nextbike korisničkom računu pri čemu će se vaš nextbike račun svakog mjeseca umanjiti za 5 KM. Ovaj paket omogućava:

 

  • Neograničen broj BESPLATNIH vožnji do 30 minuta

 

  • Nakon besplatnih minuta svaki sljedeći sat nakon 30 minuta je 0,75 KM

 

Za istovremeni najam dva bicikla, sve pogodnosti NEXTBIKE opcije primjenjuju se samo na jedan bicikl, dok se za drugi iznajmljeni bicikl odmah obračunava naknada 1,50 KM/h.

30min /0KM

60min /0,75KM

Dodatni troškovi:

  • Ostavljanje bicikla nezaključanog na lokaciji - 10,00 KM

  • Ostavljanje bicikla van službene Nextbike lokacije - 20,00 KM