CJENOVNIK

 

Odaberite opciju koja vam najviše odgovara uzimajući u obzir napomene:

1. Jednokratna tarifa predstavlja osnovnu cijenu za obračun najma i ne uključuje besplatne minute.

2. Besplatne minute su uključene samo za korisnike koji aktiviraju Mjesečnu ili Godišnju opciju na svom korisničkom računu.

3. Aktivacijom Godišnje ili Mjesečne opcije stanje korisničkog računa se umanjuje za cijenu odabrane opcije (-10 KM ili -35 KM).

 

 

 

JEDNOKRATNA / OSNOVNA
KM 1 /30 min

Bez besplatnih minuta

Za svaki novi započeti najam obračunava se naknada u iznosu 1 KM/30 min

Ukoliko želite ostvariti pogodnost korištenja 30 min dnevno besplatno, aktivirajte/kupite jednu od ponuđenih opcija:

MJESEČNA
KM 10 /1 mjesec

30 min dnevno besplatno (30 dana)

Nakon iskorištenih besplatnih 30 min, za svaki novi započeti najam obračunava se naknada u visini osnovne cijene 1 BAM/30 min

Aktivacijom opcije stanje kredita na korisničkom računu se umanjuje za cijenu odabrane opcije (10 KM)

Kod istovremenog najma više bicikala, pogodnost besplatnih minuta se primjenjuje samo na jedan bicikl, dok se za drugi iznajmljeni bicikl obračunava naknada po jednokratnoj tarifi 1 KM/30 min

GODIŠNJA
KM 35 /12 mjeseci

30 min dnevno besplatno (12 mjeseci)

Nakon iskorištenih besplatnih 30 min, za svaki novi započeti najam obračunava se naknada u visini osnovne cijene 1 BAM/30 min

Aktivacijom opcije stanje kredita na korisničkom računu se umanjuje za cijenu odabrane opcije (35 KM)

Kod istovremenog najma više bicikala, pogodnost besplatnih minuta se primjenjuje samo na jedan bicikl, dok se za drugi iznajmljeni bicikl obračunava naknada po jednokratnoj tarifi 1 KM/30 min

Dodatni troškovi:

  • Ostavljanje bicikla nezaključanog na lokaciji - 10,00 KM

  • Ostavljanje bicikla van službene Nextbike lokacije - 20,00 KM

  • Rezervacija bicikla - 1 KM