1. Registracija

Mobile App

Preuzmite besplatnu Nextbike mobilnu aplikaciju

2. Aktivacija računa / Plaćanje

a) Kreditna kartica - Za aktivaciju računa potrebno je postaviti važeću bankovnu karticu kao sredstvo plaćanja. U svrhu verifikacije bankovne kartice, sa iste će biti naplaćen iznos od 1 KM koji ujedno predstavlja i početni kredit za vožnju. Obračuni za realizovane vožnje i druge naknade naplaćuju se sa kartice koja je povezana sa nextbike korisničkim računom.

b) Uplata virmanom - uplatu za aktivaciju računa, kao i kasniju dopunu, moguće je izvšiti uplatnicom prema instrukcijama ispod:

Primatelj: Supermarket d.o.o; Zmaja od Bosne 47A; Sarajevo

Svrha: uplata za nextbike za broj 06xxxxxxx (upisati broj telefona)

Iznos: 20 KM

Broj računa: 1610000039280064

Napomena: za virmanske uplate aktivacija/dopuna se vrši u roku od 24h

3. Najam i povrat bicikla

Loading...

Skeniraj QR Code na biciklu ili ručno upiši broj bicikla. Potvrdi najam i lokot će se automatski otključati.

Loading...

Za pauzu tokom vožnje aktiviraj Parking mode u aplikaciji i zaključaj bicikl

Loading...

Za povrat bicikla spusti ručicu na lokotu prema dole i najam je automatski završen. Bicikl je dozvoljeno vratiti samo na službenim Nextbike lokacijama. Za povrat izvan službene lokacije obračunat će se naknada u skladu sa važećim cjenovnikom.