Cjenovnik

JEDNOKRATNA/OSNOVNA
KM 1 30 min

Bez besplatnih minuta

MJESEČNA
KM 5 /30 dana

30 min dnevno besplatno

Nakon iskorištenih besplatnih 30 min, za svaki novi započeti najam obračunava se naknada u visini osnovne cijene 1 BAM/30 min

Kod istovremenog najma više bicikala, pogodnost besplatnih minuta se primjenjuje samo na jedan bicikl, dok se za drugi iznajmljeni bicikl obračunava naknada po jednokratnoj tarifi 1 KM/30 min

GODIŠNJA
BAM 20 /12 mjeseci

30 min dnevno besplatno

Nakon iskorištenih besplatnih 30 min, za svaki novi započeti najam obračunava se naknada u visini osnovne cijene 1 BAM/30 min

Kod istovremenog najma više bicikala, pogodnost besplatnih minuta se primjenjuje samo na jedan bicikl, dok se za drugi iznajmljeni bicikl obračunava naknada po jednokratnoj tarifi 1 KM/30 mineholder 3

Dodatni troškovi:

  • Ostavljanje bicikla nezaključanog na lokaciji - 10,00 KM

  • Ostavljanje bicikla van službene Nextbike lokacije - 20,00 KM